Wilt zich uitschrijven? 

Dit is wat u moet doen: u schrijft zich in bij de nieuwe huisarts. De nieuwe huisarts zal ons benaderen voor het opvragen van uw medische dossier. 

Het wordt in principe nu verder allemaal automatisch geregeld, vaak is dit binnen een week afgerond. In enkele gevallen kan het soms een paar weken duren. U kunt sowieso per direct al naar de nieuwe huisarts voor medische zorg.

 

Zodra wij bericht krijgen van uw nieuwe huisarts zullen wij zo snel mogelijk uw dossier aan u uw nieuwe huisarts overdragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Let op: overdracht van uw medische dossier aan uw nieuwe huisarts.
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

 

Bij uitschrijven wordt uw medisch dossier altijd electronisch of per aangetekende post overgedragen aan de nieuwe huisarts. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

 

Wij danken voor het vertrouwen en wellicht tot ziens.

 

Vriendelijke groeten, huisartsenpraktijk Sûnenz.     

 

Uitschrijf- en evaluatieformulier (1 per gezinslid)

Welk getal is hoger: 5 of 4? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)