Thuisarts.nl

 

Veel mensen met klachten of vragen gaan eerst op internet te rade, maar treffen daar soms informatie aan op basis waarvan verkeerde aannames kunnen worden gemaakt.
De Nederlandse vereniging van huisartsen heeft daarom een betrouwbare website opgericht:
www.thuisarts.nl waar mensen zelf betrouwbare informatie en advies over hun gezondheid kunnen inwinnen.

Op deze website kunt u tips krijgen over ziekte en gezondheid. Ook geeft de site aan wanneer u naar de huisarts zou moeten raadplegen.

 

Klik hier om naar de website: www.thuisarts.nl te gaan.