Avondspreekuur:

Het avondspreekuur vindt wisselend plaats op dinsdag- en woensdagavond (op afspraak).

Tijdens de schoolvakanties is er geen avondspreekuur.

 

In geval van vakantie wordt er tijdens kantooruren voor spoedeisende zaken waargenomen door:

 

 

 

Huisartsenpraktijk Eikesingel (Burg. Wuiteweg 140-B) tel: 51 32 52

 

De website-applicaties (zoals herhaalrecepten en/of e-mailconsulten) zijn in deze periode niet in gebruik.

 

 Voor spoedeisende zaken buiten kantooruren belt u met:

de huisartsenpost “Dokterswacht Friesland“: tel. 0900 – 112 7 112