Elke dag, proberen wij iedereen zo goed mogelijk, eerlijk en naar tevredenheid te helpen. Ons werk blijft echter mensenwerk. Het kan dus zijn dat er dingen toch niet goed zijn gegaan. U kunt dit altijd bij ons aangeven.

 

Het is namelijk wat ons betreft niet de bedoeling, dat u hier een vervelend gevoel aan overhoudt.
Alleen u kunt beoordelen of u goed geholpen bent. Aarzel daarom niet en laat het ons weten.

 

Misschien kunnen we het voor u oplossen of onze service verbeteren.

 

Hoe? Schrijf of mail uw klacht. U ontvangt binnen 1 week een schriftelijke reactie. 

U kunt ook het klachtenformulier bij de balie invullen en afgeven.

Bedankt voor uw feedback.

 

Direct mailen kan ook via onderstaand evaluatie-formulier.

 

 

Welk getal is hoger: 5 of 3? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Het kan zijn dat u niet tevreden bent met onze reactie of dat u deze niet met ons wilt bespreken. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). U kunt uw klacht bespreken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen hierbij te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel telefonisch te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website www.skge.nl